Informacje o zdalnym nauczaniu

marzec 25, 2020

Szanowni Rodzice,
w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) dyrektor informuje, że od dnia 25.03.2020 do 10.04.2020 r. wprowadza się
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach nauczanie na odległość.
Do tego celu wykorzystany zostanie dziennik elektroniczny, portale społecznościowe (Messenger), poczta elektroniczna i inne komunikatory – po uzgodnieniu poszczególnych nauczycieli z uczniami. Zadawane prace będą odsyłane przez uczniów poprzez dziennik elektroniczny i ( lub) pocztę elektroniczną. Uczniowie będą oceniani
zgodnie ze zmodyfikowanym WSO, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
Kontakt nauczyciela z rodzicem będzie możliwy poprzez dziennik elektroniczny, pocztę mailową lub telefonicznie.

Z poważaniem
Anna Sokołowska, dyrektor ZSP w Brzezinach

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum o profilu policyjno-prawnym zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik kelner

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Czytaj więcej...
  • 1
ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny
(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin