Baza szkoły

Projekty Unijne

Projekty współfinansowane ze środków UE.

Strefa Uczniów

Wszystko czego szukasz jest tutaj.

Galeria

Życie szkoły w fotografiach.

BAZA SZKOŁY

Stan bazy lokalowej

W ZSP znajduje się 25 pomieszczeń, w których odbywają się lekcje. Jest 5 pracowni komputerowych, z których dwie są jednocześnie pracowniami przedmiotowymi - czyli pracownia ekonomiczna i pracownia logistyczna. Są pracownie: pracownia żywienia (gastronomiczna), pracownia obsługi konsumenta. Uczniowie mogą korzystać z zasobów biblioteki, w której jest multimedialne centrum informacji z czterema stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, skanera i drukarki. Są również: sala sportowa, siłownia, świetlica. Niektóre pracownie wyposażone są w telewizor, odtwarzacz DVD (6 klas i świetlica), tablice interaktywne (3 stacjonarne + jedna przenośna), projektory multimedialne (25) i inne pomoce dydaktyczne, jak: laptopy dla nauczycieli (około 20), wieże CD (około 20), kino domowe (1), aparaty fotograficzne i kamery (3).  

Liczba sprzętu zwiększyła się znacznie w związku z realizacją projektów „Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela” oraz ostatniego "Akademia Mistrzów Zawodu",  w ramach którego wyposażono pracownię ekonomiczną i logistyczną. Urządzenia rekreacyjno – sportowe są w większości nowe.

Biblioteka szkolna

Księgozbiór główny w bibliotece szkolnej liczy 12989 książek. Podręczników do przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, broszur jest 1600. Księgozbiór zawiera  w dziale specjalnym ilustracje, płyty DVD, płyty CD, przeźrocza, dyskietki, taśmy magnetofonowe, magnetowidowe.

Zainteresowani mogą wypożyczyć lektury z opracowaniem (wydawnictwa GREG, ZIELONA SOWA, itp.), repetytoria, arkusze maturalne, słowniki tematyczne.  

W bibliotece szkolnej uczniowie mogą korzystać z czytelni, z dostępu do internetu (4 stanowiska komputerowe). Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z czasopism, ponieważ są prenumerowane następujące tytuły: Cogito, Język Polski w Liceum, National Geographic, Świat Nauki, Chemia w Szkole, Fizyka w Szkole, Matematyka, Wiadomości Historyczne, PC World, Magazyn Trenera, Mówią Wieki, Deutsche Aktuell, Twój Styl.

Pracownie komputerowe

Szkoła dysponuje 5. pracowniami komputerowymi.

Dwie z nich otrzymaliśmy w roku 2007 w ramach projektu unijnego Pracownie komputerowe dla szkół. Oczywiście otrzymanie pracowni wiązało się z przygotowaniem pomieszczeń i spełnieniem wielu wymogów w zakresie bhp. Są to sale nr 111 na pierwszym piętrze i nr 210 na drugim piętrze. Wyposażone są w komputery stacjonarne, laptop dla nauczyciela, projektor, ekran, drukarki, skaner, głośniki. Powstało również multimedialne centrum informacji w bibliotece, gdzie uczniowie mają dostęp do 4. komputerów, skanera i drukarki.

W ramach ostatnio realizowanego projektu z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej Akademia Mistrzów Zawodu, który zakończył się w grudniu 2017 roku szkoła została wyposażona w kolejne dwie pracownie komputerowe.

Jedna z nich to Pracownia ekonomiczna, na której wyposażenie składa się 15 laptopów z oprogramowaniem systemowym i użytkowym dla ucznia, 1 laptop z oprogramowaniem systemowym i użytkowym dla nauczyciela, projektor, ekran, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka dokumentów, bindownica, faks, frankownica, formularze dokumentów. Jest to sala nr 213 na drugim piętrze.

Druga z nich to Pracownia logistyczna, na której wyposażenie składa się 15 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem systemowym i użytkowym dla ucznia, 1 komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym i użytkowym dla nauczyciela, projektor, ekran, urządzenie wielofunkcyjne, skanery, wózek widłowy, którego miejsce przechowywania jest oczywiście poza pracownią. Jest to sala nr 2 na parterze w prawym skrzydle.

Jest jeszcze jedna pracownia komputerowa na parterze w prawym skrzydle, gdzie poprzednio była pracownia logistyczna.

Pracownia multimedialna języków obcych

Pracownia wyposażona jest w pojedyncze stanowiska uczniowskie, tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, słuchawki. Sprzyja to zwiększeniu efektywności nauczania języka obcego.

Pracownia żywienia

W pracowni żywienia odbywają się zajęcia praktyczne oraz technologia gastronomiczna dla klas w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz zajęcia z pracowni gastronomicznej dla klas w zawodzie technik kelner.

Uczniowie sporządzają potrawy zgodnie z recepturami gastronomicznymi pod kierunkiem nauczycieli zawodu. Jakość przygotowanych potraw jest szczegółowo analizowana i omawiana. Uczniowie nakrywają i dekorują stoły. Uczą się prawidłowej ekspedycji potraw.

Pracownia obsługi konsumenta

Uczniowie poznają bieliznę stołową, zastawę stołową, rodzaje sztućców, szkło. Zapoznają się z zastosowaniem drobnego sprzętu gastronomicznego.
Przygotowują stoły na różne okazje.

Świetlica

Dysponujemy przestronną świetlicą wyposażoną w urządzenia multimedialne: projektor, tablicę interaktywną, telewizor, urządzenia nagłaśniające. Odbywają się tutaj apele, akademie, uroczystości rocznicowe, posiedzenia rady pedagogicznej, prelekcje, konkursy, olimpiady, egzaminy maturalne, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, Andrzejki, Mikołajki, Targi Edukacyjne, a dawniej odbywały się też studniówki.

W świetlicy prowadzone są również wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seniorzy spotykają się też na różnych uroczystościach.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Pielęgniarka planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej od poniedziałku do piątku zgodnie z wymaganiami NFZ dotyczącymi dostępności personelu medycznego w szkole. Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

  • przeprowadzenie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnim wynikiem testu,
  • przygotowanie wyników do profilaktycznych badań lekarskich, analiza i wykorzystanie wyników,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów,
  • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnymi, w tym realizacja świadczeń wyłącznie na podstawie zdania lekarskiego,
  • przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego - poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi,
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej,
  • współdziałanie z dyrekcją szkoły i pracownikami szkoły w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów,
  • przestrzeganie praw ucznia do informacji, prywatności intymnych i poszanowania godności osobistej oraz zachowanie tajemnicy zgodnie z prawem pacjenta.

Baza Sportowa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach to szkoła, która dysponuje bardzo dobrą bazą do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, zarówno w ramach zajęć szkolnego wychowania fizycznego, jak i sportowych zajęć pozalekcyjnych odpowiadających zainteresowaniom uczniów.

Szkoła nasza dysponuje nowo wyremontowaną salą gimnastyczną z pełnowymiarowym boiskiem i balkonem widokowym. Remont ten objął gruntowną termomodernizację oraz wymianę wszelkiego sprzętu składającego się na wyposażenie sali.

Posiadamy również wyposażoną kompleksowo w sprzęt niemieckiej firmy Kettler siłownię szkolną, w skład której wchodzą między innymi: nowoczesne bieżnie, rowery, masażery, urządzenia wielofunkcyjne "atlas", oraz inne urządzenia do ćwiczeń siłowych i fitness.

Do dyspozycji jest też trawiaste boisko do piłki nożnej z bieżnią, skocznią do skoków w dal, rzutnią lekkoatletyczną.

Sklepik szkolny

Szkoła wynajmuje pomieszczenie na parterze budynku, w którym mieści się sklepik. Codziennie są do nabycia świeże kanapki, bułki słodkie, słodycze, napoje, dania gorące, kawa, herbata, inne akcesoria szkolne.

Jest to miejsce chętnie odwiedzane przez uczniów i nauczycieli.

Sekretariat

Wszystkich interesantów obsługuje sekretariat szkoły czynny codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Klasa o profilu policyjno-prawnym została objęta patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik leśnik

Technik leśnik

Technik leśnik to idealny zawód dla miłośników przyrody!

Czytaj więcej...
  • 1

ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny

(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin